Informacje Ogólne

1. Sklep internetowy ZDROWYPIESEK.PL jest własnością firmy CELIK Wojciech Chłapek z siedzibą w Lipowa 49-120, ul. Polna 4. NIP 937-224-20-98, Regon 241067374.     
2. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w naszym sklepie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.    
3. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.
 
Produkty
 
1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Polski.
2. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba karm i suplementów dla psów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.

Usługi elektroniczne  w sklepie internetowym
 
 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia oraz newsletter
 2. Konto – korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta -  (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Utwórz konto”
 3. Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ramach konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do sklepu.
 4. Formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w sklepie. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie sklepu, po wypełnieniu Formularza Zamówienia, pola „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. 
 5. Usługa elektroniczna formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 6. Newsletter – korzystanie z newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta (1) - po podaniu w zakładce „newsletter” widocznej na stronie sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera, (2) kliknięciu pola „zapisz się” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisania się na newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. Na newsletter można się również zapisać w trakcie zakładania konta lub składania zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia – z chwilą utworzenia konta Klient zostaje zapisany na newsletter.
 7. Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z newslettera (rezygnacji z newslettera).
 8. Klient obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej sklepu oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
Warunki zawierania umowy sprzedaży 
 
Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy ZDROWYPIESEK.PL
a) Klient ma możliwość sprawdzania statusu swojego zamówienia, czyli np., tego czy jest  już ono realizowane lub czy paczka została wysłana. Aby to zrobić wystarczy zalogować się na swoje konto w sklepie WWW.ZDROWYPIESEK.PL i wybrać zakładkę ZAMÓWIENIA, a następnie kliknąć w ID zamówienia, które chce się sprawdzić. Będziemy Państwa o tym również informować mailowo.
b) Korzystanie z rabatów i promocji (jeśli są dostępne) możliwe jest po założeniu konta w sklepie ZDROWYPIESEK.PL, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza. Założenie konta nie  jest konieczne w przypadku składania jednorazowego zamówienia. Jest jednak rekomendowane ze względu na wygodę Klienta. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym.
Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia za pomocą formularza zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży. 
Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia w sklepie internetowym.
Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w razie składania zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną - jedynie w razie podania wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia, czyli:
- imienia i nazwiska zamawiającego, 
- adresu, na który mają zostać wysłane zamówione towary,
- wyszczególnienia jakie towary i w jakiej ilości mają zostać wysłane, w sposób umożliwiający ich identyfikację niezbędną do prawidłowego zrealizowania zamówienia,
- określenia formy płatności. 
Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a sprzedawcą.
 
Sposoby i terminy płatności za produkt
 
 1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności: poprzez PayU (agent rozliczeniowy nadzorowany przez NBP, więcej informacji na stronie www.PayU.pl) - szybki przelew elektroniczny, płatność kartą (Visa, Mastercard, Maestro), portfele elektroniczne (Google Pay, Apple Pay, Masterpass, Visa Secure Remote Commerce), BLIK, Twisto, PayPo, płatności kredytowe PayU Raty, tradycyjny przelew bankowy lub płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Klient dokonuje wyboru formy płatności podczas składania zamówienia. 
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 
Koszty, sposoby i termin dostawy produktu
 

1. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. 

3. Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.

4. Koszt dostawy nie zależy od wagi i wielkości paczki/ek.

 
Zamówienie na łączną kwotę 99 zł lub więcej (nie licząc kosztów dostawy):
- przy przedpłacie - 0 zł (wysyłka kurierem InPost),
- przy pobraniu - 5 zł (wysyłka kurierem InPost).
Zamówienie na łączną kwotę poniżej 99 zł (nie licząc kosztów dostawy):
- przy przedpłacie - 15 zł (wysyłka kurierem InPost),
- przy pobraniu - 20 zł (wysyłka kurierem InPost).
Powyższe koszty dostawy produktów dotyczą tylko standardowej opcji dostawy produktów w dni robocze od poniedziałku do piątku.

5. Czas dostarczenia produktów do Klienta wynosi nie więcej niż 48 godzin (dotyczy dni roboczych). Zamówienia złożone i opłacone (za wyjątkiem płatności za pobraniem) do godz. 15.30, w 99% przypadków docierają do Klienta w ciągu 24 godzin (nie licząc sobót i niedziel). 

6. Jeśli dany produkt nie jest dostępny w naszym magazynie, jak również nie jest dostępny u dystrybutora, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Wtedy Klient jest niezwłocznie informowany o zaistniałej sytuacji oraz przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. 

 
Reklamacje i zwroty
 
 1. Wszystkie oferowane przez nas towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub importera, o ile na ten towar jest udzielana gwarancja.
 2. Produkty gratisowe nie podlegają reklamacji. 
 3. Zwrotem towaru nie są objęte produkty promocyjne dostarczane do klienta w ramach jednej umowy, sprzedawca może wyrazić zgodę na zwrot takiego towaru jeśli zostanie on odesłany z kompletną zawartością (gratisy, upominki itp.).
 4. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. 
 5. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 6. Klient powinien sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. W przypadku niezgodności przesyłki z zamówieniem lub stwierdzenia jej uszkodzenia, Klient niezwłocznie zgłasza ten fakt firmie CELIK.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę. Do reklamacji należy załączyć dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.  
 8. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, np. z powodu jego wyczerpania, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie produkty do wyboru.
 9. Klient ma prawo do zwrotu (odstąpienia od umowy) zamówionego towaru w postaci nienaruszonej w terminie 14 dni od jego wydania, zgodnie z Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) 
 10. Zwrot towaru następuje na podstawie formularza odstąpienia od umowy (wzór formularza dostępny w regulaminie) lub złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną (biuro@zdrowypiesek.pl), sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi w formie e-maila potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
 11. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14 dni po otrzymaniu towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania oraz otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 12. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru wraz z dowodem zakupu nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.
 13. Sprzedawca pokrywa koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta, a konsument koszty związane ze zwrotem rzeczy. 
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu.
 15. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot powinien zostać wykonany na rachunek karty użytej do dokonania płatności.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.


Prawo do odstąpienia od umowy
Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient otrzymał ostatni zamówiony produkt.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie sklep telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.
Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie sklep w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż standardowa usługa kurierska), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy nąstępuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność -  z wyjątkiem płatności za pobraniem. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru wraz z dowodem zakupu. Jeśli Klient nie jest w stanie zwrócić dowodu zakupu, to zamiast dowodu zakupu powinien dostarczyć oświadczenie (w formie elektronicznej lub papierowej), w którym deklaruje niemożliwość zwrotu dowodu zakupu oraz podaje przyczynę (np. zagubienie, zniszczenie).
Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.
Prosimy odesłać towar na adres:
Celik
ul. Polna 4
49-120 Lipowa
Towar powinien zostać odesłany według wybranego przez Państwa sposobu przesyłki.
Klient ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem rzeczy.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Celik
ul. Polna 4
49-120 Lipowa
 
Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących 
towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Nr zamówienia (*)/Data zamówienia (*)/data odbioru (*)

Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
 
Adres e-mail z jakiego dokonano zamówienia

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data
_______________
(*) Niepotrzebne skreślić 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 
Bezpieczeństwo 

1. Firma CELIK oświadcza, że wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu Internetowego są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania oraz wykreślenia.
2. Transakcje wykonywane przy użyciu kart płatniczych oraz tzw. szybkie przelewy elektroniczne, np. mTransfer są autoryzowane przy współpracy z systemem PayU, który zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości usług. Wymiana informacji jest szyfrowana w oparciu o technologię SSL.
 
Polityka Prywatności sklepu internetowego ZDROWYPIESEK.PL ― szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
 
 
W związku z tym, że od 25 maja 2018r. Przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że Administratorem
 
 
(podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych)
 
 
Pani/Pana danych osobowych jest;
 
 
Firma Celik z siedzibą w Lipowej 49-120 przy ul. Polnej 4.
 
 
Adres poczty elektronicznej: biuro@zdrowypiesek.pl. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi jak wyżej.
 
Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód.
 
 
Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą udzielona w celu realizacji zamówienia ze sklepu ZDROWYPIESEK.PL
 
 
Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: email, adres dostawy, adres klienta, nr telefonu itp.
 
Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.
 
 
Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli prawo np. podatkowe na to pozwala.
 
 
Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi.
 
 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 
 
Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
 
W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę prognozę w szczególności takich aspektów jak wiarygodność, lokalizacja. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej jeśli jest wyrażona taka zgoda.
 
 
Sprzeciw w stosunku do powyższych czynności co do osoby której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we wstępie.